top of page

Gwiazdy Premier League Primary

Premier League zapewnia nam fundusze, abyśmy mogli zapewnić Twojej szkole fantastyczne bezpłatne usługi. Otrzymujemy również darmowy sprzęt, który jest następnie dystrybuowany do naszych szkół partnerskich i wiemy, jak bardzo pomaga to w klubach wf i w porze lunchu.

Niektóre z usług, które oferujemy naszym szkołom partnerskim to:

  • Bezpłatne 6 godzin wsparcia w zakresie rozwoju / mentoringu nauczycieli w celu zwiększenia pewności siebie i wiedzy w prowadzeniu lekcji WF

  • Dostępne są aktywne zajęcia z matematyki i języka angielskiego

  • Program gwiazd czytania Premier League, aby zaangażować dzieci i więcej czytać

  • Pismo Premier League odgrywa rolę w krajowych konkursach (często poezja jest następnie publikowana w książce)

  • Możliwość włączenia się dzieci do naszej pracy społecznej i pisania kartek i listów do domów opieki.

PL PS poster.jpg

„Dało mi to pewność, że będę bardziej ambitny w naszej grupie z 6. roku, jeśli chodzi o nauczanie podstawowych ruchów”. - Panie Magee

IMG_9816.jpg

„Utknęło mi w pamięci, kiedy rozmawialiśmy o zadawaniu pytań i nie mówieniu dzieciom, co mają robić przez cały czas, ale o zadawaniu pytań”.

- Pani Knowles

bottom of page